Klub aktivít školy pri ZŠ v Trenčíne ul. Východná 9